Taalburo
Popkema

Aan de slag met een Fries project? Taalburo Popkema helpt u graag met het Fries in de breedste zin van het woord. Hier kunt u terecht voor onderzoek, projecten, beleidsadvies, vertalingen en cursussen. Zo bevorderen en professionaliseren wij met elkaar het Fries!

Advies, vertalingen en meer

Projecten

Wilt u aan de slag met een project dat met het Fries te maken heeft, in de breedste zin van het woord, en kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken? Dan doen we dat! Ik doe er graag alles aan om ervoor te zorgen dat goede ideeën slagen. En lukt het niet via de ene weg? Dan zoeken we samen een andere weg. Zo komen we samen altijd waar u heen wilt.

Beleidsadvies

Wilt u een onderzoek laten uitvoeren dat met het Fries te maken heeft, bijvoorbeeld met de Friese taal, of de geschiedenis van het Fries? Taalburo Popkema helpt u daar graag bij. Ik heb veel ervaring met het plannen en uitvoeren van grotere en kleinere wetenschappelijke projecten op het gebied van de Friese taal en geschiedenis. Bekijk hiervoor ook mijn publicaties.

Een speciale vorm van taalonderzoek is beleidsadvies op het gebied van taal. Ik sta u graag bij in de ontwikkeling van taalbeleid voor uw organisatie, met gevoel voor zowel de maatschappelijke behoefte als de behoefte van uw organisatie.

Vertalen

Wilt u uw tekst laten vertalen? Of het nu gaat om een websitetekst, een zakelijke tekst, een experimentele roman, een overheidsrapport over de reclamefolder van de dorpsslager, Taalburo Popkema vertaalt uw tekst graag. Hier kunt u alles uit het Duits, Engels, Fries en Nederlands laten vertalen naar het Fries of Nederlands.

Stoomcursus

Bent u op zoek naar een stoomcursus Fries, of een presentatie over de Friese taal? Dan zit u hier goed. Taalburo Popkema verzorgt mooie, inhoudelijke kwalitatieve presentaties en cursussen, waar u wilt: bij u thuis, of op de werkvloer.

Projecten

Warkum 1862

Werden de eerste in Nederland gebouwde fietsen in Warkum vervaardigd, door twee smeden, in 1862? Daar heeft het alle schijn van. Ik ben van plan om dit schitterende verhaal, dat tot dusverre meestal als anekdote wordt weggezet, zijn plaats te geven in de fietshistorie. Zie ook op warkum1862.nl.

Middeleeuws Fries

Ik probeer altijd bezig te zijn met een onderzoeksproject op het gebied van het middeleeuwse Fries of de Noord-Nederlandse boekgeschiedenis. Niets leuker dan dat!

En verder

Naast Taalburo Popkema houd ik mij ook bezig met andere zaken. Bekijk ze hieronder:

Waarom taalburo Popkema

Aanpakken

‘Better hjoed goed as moarn better’. Niet ellenlang blijven zoeken naar de optimale oplossing, want daardoor loopt een project vaak juist schade op. Informeer je goed, maar pak dan een koers en houd die vast, zeker in de kwetsbare beginfase.

Eigenwijs

‘Net fan dat benaude.’ Als iemand tegen mij zegt dat iets niet kan, dan geloof ik dat niet direct. Met creativiteit, de goede mensen en een beetje ‘we batse der mei syn allen even yn’-mentaliteit, komt men een heel eind.

Netwerk

‘Minsken is it skerpste ark’. In de loop van de tijd heb ik al in vele keukens mogen kijken en werken. Zo heb ik een breed netwerk opgebouwd. Dat is mijn gereedschap, mijn ‘ark’.

Wetenschappelijk

‘Witte, oars litte’. Niet op basis van aannames te werk gaan, want daar krijg je later in het proces onherroepelijk spijt van. Gebruik de kennis die er is en betrek kenners bij het project.

Better hjoed goed as moarn better
Net fan dat benaude
Minsken is it skerpste ark
Witte, oars litte
Previous slide
Next slide

OVer anne popkema

Het hoofddoel met Taalburo Popkema is de bevordering en professionalisering van het Fries. Ik vind dat we over het algemeen wel wat trotser op onze taal mogen zijn en wel wat harder ons best mogen doen om ervoor te zorgen dat het blijft én groeit, op niveau.

Het ontstaan van Taalburo Popkema is eigenlijk vrij organisch gegaan. De belangrijkste les die ik tijdens mijn werkende leven heb geleerd, is dat het onverstandig is om alles maar te plannen. Doordat er telkens iets nieuws op mijn pad kwam, ben ik gekomen waar ik nu ben.

Mijn carrière is begonnen vanuit de wetenschap. Ik heb na mijn studie een aantal jaren onderzoekswerk verricht naar het middeleeuwse Fries, onder andere bij de Fryske Akademy en in Kiel (D). Daarna begon ik met vertalen. Zo heb ik onder andere ‘The Hobbit’ vertaald. Vervolgens heb ik besloten het vertalen professioneel aan te pakken en ben ik in 2009 mijn eigen bedrijf gestart.

In de loop van de jaren is Taalburo Popkema telkens iets veranderd: van vertalen, via het uitgeven van boeken (o.a. met Regaad), naar het opzetten van projecten. Waar ik eerst vaak aan het einde van het proces zat, sta ik nu meestal aan de basis ervan. Het liefste bedenk ik zelf welke boeken of projecten kansen bieden om het Fries te bevorderen.

Naast Taalburo Popkema ben ik altijd les blijven geven aan de universiteit Groningen, ook om de band met de academische wereld en de studenten te behouden. Zo ben ik ooit begonnen en de wetenschap zit en blijft in mijn hart.

aCtueel

Eeuwboek Beyers Naudé 1921-2021

Voor mijn oude middelbare school, het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, maakte ik samen met een geweldige redactie een prachtig boek, “C”, om het honderdjarig bestaan

Meer lezen