ANNE TJERK POPKEMA

In 1975 ben ik geboren in Burgum. Mijn middelbareschooltijd heb ik op het Christelijk Gymnasium (thans het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé) in Leeuwarden doorgebracht.

In 1994 ben ik verhuisd naar Groningen, om daar te studeren. Na van verscheidene studies te hebben geproefd, belandde ik in 1998 bij de studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2002 ben ik afgestudeerd, met als specialisme middeleeuws Fries en taalgeschiedenis. Mijn eindscriptie werd bekroond met de scriptieprijs van de Fryske Akademy en vervolgens gepubliceerd in Us Wurk (2002).

Na mijn studie werkte ik twee jaar bij de Fryske Akademy te Leeuwarden, waar ik mij bezig hield met het eerste boek dat in het Fries is gedrukt: het zogenoemde Freeska Landriucht (1484-1486). In 2004 verhuisde ik naar Duitsland, om aan de Christian-Albrechts-Universität te Kiel het Altfriesisches Handwörterbuch van Dietrich Hofmann te voltooien; het woordenboek verscheen in 2008. Verder heb ik sinds 2002 gepubliceerd over vele aspecten van het Oudfries, lexicografie, boekgeschiedenis en geschiedenis van de Friese taal (zie het overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties). Sinds 2012 verzorg ik de colleges Oudfries  aan de RUG (afd. Friese taal en cultuur). Ik ben co-initiator en co-organisator van de Old Frisian Summer School (RUG i.s.m. Oxford University). Sinds 2017 ben ik bestuursadviseur voor het rijksadviesorgaan voor de Friese taal, DINGtiid.

Naast mijn ‘taalwerk’ ben ik adviseur voor het Fries voor het Oxford English Dictionary en het Deutsches Rechtswörterbuch. In 2009 werd ik benoemd tot lid van de Fryske Akademy, wegens wetenschappelijke verdienste, en sinds 2010 ben ik Honorary Research Fellow van de Fryske Akademy. In 2012 ontving ik de Obe Postmapriis, de driejaarlijkse provinciale vertaalprijs, voor mijn vertaling van De Hobbit (2009).

In 2013 begon ik met enkele vrienden in Groningen de Friese uitgeverij Regaad, die zich specialiseert in het uitbrengen van Friese vertalingen. Reeds meerdere van onze uitgaven werden bekroond, met de Obe Postmapriis (2016, 2020) en de IBBY Award (2018, 2020).

In 2014 richtte ik samen met enkele collega’s de boekhistorische onderzoeksgroep Pastei op, die sinds 2020 als stichting door het leven gaat.

Sinds 2008 werk ik als zelfstandig vertaler, uitgever, taaldocent, taalonderzoeker en beleidsadviseur in Groningen, waar ik ook woon met vrouw en kinderen.

 

1 ping

  1. Oproep om sportpoëzie in te sturen - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

    […] november 2015 deden taal- en sportliefhebbers Anne Dykstra en Anne Tjerk Popkema een oproep om sportpoëzie in te sturen voor een bundel Friese sportpoëzie. Tot nu toe zijn er een […]

Reacties zijn uitgeschakeld.