Vertalingen

Omslag Friese Donald Duck

Omslag Friese Donald Duck

Ik vertaal uit het Duits, Engels, Nederlands en Fries naar het Nederlands of het Fries en sta voor die vertaalrichtingen sinds 2014 ingeschreven bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Tot mijn belangrijkste klanten voor vertaalwerk horen de Afûk, de provincie Fryslân, het Fries Museum, de gemeente Leeuwarden, de British Council, de uitgeverijen Bornmeer, Wijdemeer, Regaad en Elikser, Tresoar, Mercator Education, de Rijksuniversiteit Groningen en de Fryske Akademy.

Ik heb talrijke wetenschappelijke, zakelijke en commerciële vertalingen gemaakt, meerdere daarvan in opdracht van een van de bovengenoemde partijen. In veel gevallen betreft het websites (bijv. gemeente Leeuwarden, Sonnema Beerenburg, het Fries Museum, It Fryske Gea, WestCord Hotels, Theater De Koornbeurs, MicroNutritions), vaak ook ambtelijke stukken (provinciale begroting, coalitieakkoord, cultuurnota’s, jaarverslagen). Voor omvangrijkere vertaalklussen heb ik de beschikking over een netwerk van voortreffelijke Friese vertalers.

In 2012 mocht ik de provinciale driejaarlijkse vertaalprijs ontvangen, voor mijn vertaling van Tolkien’s The Hobbit (Elikser, 2009).

Voor de British Council heb ik in 2010-2012 voor een omvangrijk Europees project (Language Rich Europe) alle Engelstalige publicaties naar het Nederlands en het Fries vertaald.

Voor de Afûk heb ik in 2011 de Fryske Donald Duck vertaald, met 50.000 exemplaren de best verkochte Friestalige publicatie aller tijden.

Voor het vernieuwde Fries Museum heb ik in 2012-2013 de website, catalogi en objectbeschrijvingen in het Fries vertaald.

Sinds 2013 verzorg ik de Friese vertaling van de site van de gemeente Leeuwarden.

Voor de provincie Fryslân heb ik o.a. meerdere beleidsnota’s (bijv. cultuur, onderwijs) en de begrotingen voor 2013, 2014 en 2015 vertaald.

Naast het zakelijke/commerciële werk breng ik ook met enige regelmaat literaire vertalingen uit, bijv.:

(2004) W. Benjamin, Ik pak myn bibleteek út (Lichthart/Neumann; Lytse Rige deel 1)

(2007) E. Canetti, De harksizzer. Fyftjin karaktersketsen (Lichthart/Neumann; Lytse Rige deel 3)

(2009) J.R.R. Tolkien, De Hobbit (Elikser) (in 2012 bekroond met de Obe Postmapriis voor Friese vertalingen; 2e ed. 2012)

(2012) Gebroeders Grimm, Mearkes fan Grimm (Bornmeer)

(2013) E. Betten, De Fries. Op syk nei de Fryske identiteit (Wijdemeer; tegelijk met NL-uitgave verschenen)

(2013) J. Vriens (eindred.), De avonturen van Auke / De aventoeren fan Auke (Afûk).

(2013) A. Jongstra, Djipte! (Tresoar; kadoboek bij de Maand van het Friese boek 2013)

(2014) E.A. Poe, De skacht en de slinger (Regaad)

(2015) J. Fabricius, De skipsjonges fan Bontekoe (Regaad)

(2015) Havank, De nachtmis van Wybe van Croningha (Regaad)

(2015) Schoorstra, W. Pier. De profetie van blinde Simon (Friese Pers/Noordboek)

(2016) Jaarsma, D. Sprookjes uit de Friese Wouden (Bornmeer)

(2016) Cools, H. e.a. (eds.). De Fryske Akademy. Trije iuwen bouskiednis (Fryske Akademy/Afûk)

(2017) Tellegen, T. Teltsjes fan Tellegen. Alventritich bisteferhalen (Regaad)

(2017) Looijenga, A./Popkema, A./Slofstra, B., Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen in de Oudheid tot de kerstening (Wijdemeer)

 

Alle boeken kunnen via de uitgever maar ook via mij worden besteld.

Om informatie over mijn tarieven te verkrijgen verwijs ik u naar de contactgegevens op de beginpagina.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>