«

»

apr 18

Cursus Fries voor rechters en OM

Rechters van het sinds 1 januari 2013 gefuseerde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden evenals OM-medewerkers van het nieuwe parket Noord-Nederland konden het afgelopen halfjaar meedoen aan een cursus Fries lezen en verstaan, die ik in opdracht van de Afûk heb verzorgd. Beide cursussen vonden plaats in Groningen, waar een rechtbank is gevestigd en het parket zelfs zijn hoofdvestiging heeft. Met de Wet herziening gerechtelijke kaart (2012) mogen Friestaligen zich nu in de rechtszalen van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van het Fries bedienen, en rechters en officieren moeten daarmee uit de voeten kunnen. Natuurlijk hebben ze altijd de mogelijkheid om een tolk in te schakelen, maar de deelnemers aan de cursus zouden het intussen ook zonder tolk af moeten kunnen. Het waren allebei mooie cursussen mei enthousiaste deelnemers, veel aandacht voor rechtsgeschiedenis én de geschiedenis van het Fries in de rechtszaal. Ze weten nu allemaal wat de ‘pompeblêden’ betekenen en wat ‘Kneppelfreed’ is.

2 pings

  1. Grinzer rjochters klear mei kursus #Frysk - It Nijs

    […] Klik hjir foar mear ynformaasje. […]

  2. Grinzer rjochters klear mei kursus #Frysk - It Nijs

    […] Klik hjir foar mear ynformaasje. […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>