ANNE TJERK POPKEMA

In 1975 ben ik geboren in Burgum. Mijn middelbareschooltijd heb ik op het Christelijk Gymnasium (thans het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé) in Leeuwarden doorgebracht.

In 1994 ben ik verhuisd naar Groningen, om daar te studeren. Na van verscheidene studies te hebben geproefd, ben ik in 1998 beland bij de studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2002 ben ik afgestudeerd, met als specialisme middeleeuws Fries en taalgeschiedenis. Mijn eindscriptie werd bekroond met de scriptieprijs van de Fryske Akademy en vervolgens gepubliceerd.

Na mijn studie ben ik twee jaar in dienst geweest van de Fryske Akademy te Leeuwarden, alwaar ik mij bezighield met het eerste boek dat in de Friese taal is gedrukt: het zogenoemde Freeska Landriucht of Oude Druk, uit 1484-1486. In 2004 ben ik verhuisd naar Duitsland, om aan de Christian-Albrechts-Universität te Kiel het Altfriesisches Handwörterbuch van Dietrich Hofmann te voltooien; het woordenboek is in 2008 verschenen. Daarnaast heb ik sinds 2002 wetenschappelijke artikelen geschreven over allerlei aspecten van het Oudfries, lexicografie en de geschiedenis van de Friese taal. In 2014 heb ik met drie vrienden de onafhankelijke onderzoekswerkgroep Pastei opgericht, die zich richt op de bestudering van de anonieme drukker van het oudste in het Fries gedrukte boek. Zie ook het overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties.

Al tijdens mijn wetenschappelijke werkzaamheden bracht ik vertalingen uit (bijv. Walter Benjamin, ‘Ik pak myn bibleteek út’ (2004), en Elias Canetti, De Harksizzer). In dezelfde periode ben ik ook al begonnen met mijn Friese vertaling van J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, die in 2009 verscheen. Na mijn Kieler jaren heb ik dan ook niet lang na hoeven denken om nog in 2008 Taalburo Popkema op te richten, teneinde zo van vertalen en ander ‘taalwerk’ mijn dagelijks beroep te maken.

Naast mijn taalwerk ben ik adviseur voor het Fries voor het Oxford English Dictionary en het Deutsches Rechtswörterbuch. In 2009 ben ik benoemd tot lid van de Fryske Akademy, wegens wetenschappelijke verdienste, en sinds 2010 ben ik tevens Honorary Research Fellow van de Fryske Akademy. In 2012 ontving ik de Obe Postmapriis, de driejaarlijkse provinciale vertaalprijs, voor mijn vertaling van De Hobbit (2009).

Sinds 2012 verzorg ik colleges Oudfries (RuG, opleiding Minorities&Multilingualism/Fries), en sinds 2017 ben ik beleidsadviseur voor het Rijksadviesorgaan voor de Friese taal, DINGtiid.

Naast mijn dagelijks werk ben ik bestuurslid van het Feitsma Fûns (Fûûns fwar it Frysk). In 2013 heb ik met een paar vrienden de Stichting Utjouwerij Regaad opgericht, die zich toelegt op het vervaardigen van Friese vertalingen in hoogwaardige uitgaven.

Sinds 2008 werk ik als zelfstandig vertaler, uitgever, taaldocent taalonderzoeker in Groningen, waar ik ook woon met vrouw en kinderen.

 

1 ping

  1. Oproep om sportpoëzie in te sturen - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

    […] november 2015 deden taal- en sportliefhebbers Anne Dykstra en Anne Tjerk Popkema een oproep om sportpoëzie in te sturen voor een bundel Friese sportpoëzie. Tot nu toe zijn er een […]

Reacties zijn uitgeschakeld.