ANNE TJERK POPKEMA

In 1975 ben ik geboren in Burgum. Mijn middelbareschooltijd heb ik op het Christelijk Gymnasium (thans het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé) in Leeuwarden doorgebracht.

In 1994 ben ik verhuisd naar Groningen, om daar te studeren. Na van verscheidene studies te hebben geproefd, ben ik in 1998 beland bij de studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2002 ben ik afgestudeerd, met als specialisme middeleeuws Fries en taalgeschiedenis. Mijn eindscriptie werd bekroond met de scriptieprijs van de Fryske Akademy en vervolgens gepubliceerd.

Na mijn studie ben ik twee jaar in dienst geweest van de Fryske Akademy te Leeuwarden, alwaar ik mij bezighield met het eerste boek dat in de Friese taal is gedrukt: de zogenoemde Oude Druk, uit 1484-1486. In 2004 ben ik verhuisd naar Duitsland, om aan de Christian-Albrechts-Universität te Kiel het Altfriesisches Altfriesisches Handwörterbuch van Dietrich Hofmann te voltooien; het woordenboek is in 2008 verschenen. Daarnaast heb ik sinds 2002 wetenschappelijke artikelen geschreven over allerlei aspecten van het Oudfries, lexicografie en de geschiedenis van de Friese taal. Kijk ook bij het overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties.

Al tijdens mijn wetenschappelijke werkzaamheden bracht ik vertalingen uit (bijv. Walter Benjamin, ‘Ik pak myn bibleteek út’ (2004), en Elias Canetti, De Harksizzer). In dezelfde periode ben ik ook al begonnen met mijn Friese vertaling van J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, die in 2009 verscheen. Na mijn Kieler jaren heb ik dan ook niet lang na hoeven denken om nog in 2008 Taalburo Popkema op te richten, teneinde zo van vertalen en ander ‘taalwerk’ mijn dagelijks beroep te maken. Tot september 2012 was ik bovendien docent Fries aan de opleiding Friese taal en cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast mijn taalwerk ben ik adviseur voor het Fries voor het Oxford English Dictionary en het Deutsches Rechtswörterbuch. In 2009 ben ik benoemd tot lid van de Fryske Akademy, wegens wetenschappelijke verdienste, en sinds 2010 ben ik tevens Honorary Research Fellow van de Fryske Akademy. In 2012 ontving ik de Obe Postmapriis, de driejaarlijkse provinciale vertaalprijs, voor mijn vertaling van De Hobbit (2009).

In 2013 heb ik met een paar vrienden de Stichting Utjouwerij Regaad opgericht, die zich toelegt op het vervaardigen van Friese vertalingen in hoogwaardige uitgaven.

Naast mijn dagelijks werk ben ik o.a. bestuurslid van It Skriuwersboun (belangenorganisatie voor Friese schrijvers, vertalers en andere taalprofessionals) en voorzitter van de Stifting Eigen Honk Bernlef.

Sinds 2008 werk ik als zelfstandig vertaler en taalonderzoeker in Groningen, waar ik ook woon met vrouw en kinderen.

 

1 ping

  1. Oproep om sportpoëzie in te sturen - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

    […] november 2015 deden taal- en sportliefhebbers Anne Dykstra en Anne Tjerk Popkema een oproep om sportpoëzie in te sturen voor een bundel Friese sportpoëzie. Tot nu toe zijn er een […]

Reacties zijn uitgeschakeld.