«

»

aug 12

Bureau Douwe Kalma in ‘Skriuwersarke’

It buro fan Douwe Kalma

Het bureau van Douwe Kalma

Het voormalige schrijfbureau van de beroemde Friese auteur Douwe Kalma (1896-1953) is op 6 augustus 2014 geplaatst in de ‘Skriuwersarke’.

Kort nei Kalma’s dood in 1953 werd het bureau voor 100 gulden uit zijn nalatenschap opgekocht door jurist en oudfrisist Meinte Oosterhout (1920-1970). Diens weduwe, Barber Oosterhout, deed het in 2014 aan mij over; ik heb het vervolgens in bruikleen geschonken aan natuurorganisatie It Fryske Gea.

Het bureau was erg verwaarloosd geraakt, maar met steun van de Douwe Kalma Stifting kon het worden opgeknapt door restaurateur Johan Boersma uit Oosterwierum.

De zogenaamde ‘Skriuwersarke’  – vroeger in het bezit van de Friese schrijver Rink van der Velde, maar na diens dood in 2001 geschonken aan It Fryske Gea – ligt in een petgat tussen De Wilgen en De Veenhoop, nabij Drachten. Op uitnodiging van Stichting FLMD verblijven enkele malen per jaar Friese auteurs op de woonark om aan hun oeuvre te werken. Afgelopen zomer werd de Skriuwersarke bewoond door André Looijenga uit Groningen; in de nazomer zullen Piter van der Woude en Meindert Reitsma nog een poos op de woonark verblijven.

 

1 reactie

  1. Bertus Jans Postma

    Yn myn jongfeinte jierren haw ik Redbad sa fier krige, dat Kalma in kear foar in lêzing útnoege waard. Meinte en syn broer Bouke haw ik wol kennen. Meint wie Bernleflid, Bouke Redbadlid. Bouke learde ta feedokter mar ferstoar al foar syn eineksamen. As Grousters koene Teake (Hoekema), Meint en Bouke inoar fansels skoan. Wat jo parseberjocht oangiet, ik bin sljocht nei us eigen ierdrykskundige nammen, nei Easterwierrum foar Oosterwierum yn it plak. Groetnisse, Bertus Jans Postma

Laat een reactie achter op Bertus Jans Postma Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>