WELKOM

Uw tekst, boek of website vertalen?

Een tekst op spelling controleren?

Een laagdrempelige of juist ambitieuze cursus Fries voor uzelf of uw werknemers?

Een ambitieus project opstarten dat raakvlak heeft met de Friese taal?

Taalburo Popkema is u graag van dienst bij elke vorm van vertalen, (taal)projecten, redactioneel werk of taalonderwijs, in het Nederlands en het Fries.

Taalburo Popkema is een initiatief van Anne Tjerk Popkema.

 

 

 

Privacystatement

Taalburo Popkema is een eenmansonderneming, gevestigd te Oosterhamrikkade 108d, 9714 BJ Groningen en bij de KvK ingeschreven onder nummer 1138843.Persoonsgegevens worden door Taalburo Popkema uitsluitend verzameld teneinde facturen te versturen en alleen bewaard op digitale kopiën van deze facturen, ten behoeve van de eigen administratie. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met Messie Administratiekantoor in De Knipe, waarmee een verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG is afgesloten. De facturen worden niet langer dan 7 jaar bewaard. Als klant van Taalburo Popkema heeft u te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, ze te laten wijzigen of verwijderen, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan.