WELKOM

Uw tekst, boek of website vertalen?

Een tekst op spelling controleren?

Een laagdrempelige of juist ambitieuze cursus Fries voor uzelf of uw werknemers?

Een ambitieus project opstarten dat raakvlak heeft met de Friese taal?

Taalburo Popkema is u graag van dienst bij elke vorm van vertalen, (taal)projecten, redactioneel werk of taalonderwijs, in het Nederlands en het Fries.

Taalburo Popkema is een initiatief van Anne Tjerk Popkema.